Shrimp

เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่ทำเงินได้หลายล้านสำหรับกุ้งแล้ว หรือที่เราเรียกกันว่ากุ้ง กั้ง หรือ กุ้งห่าน เป็นกุ้งที่สวยน่าเล่น แต่จริงๆแล้วกุ้งตัวนี้เป็นกุ้งเนื้อที่เรากินด้วยกัน แต่เมื่อมันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรา มันก็ทำให้เรากินไม่ได้ แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่บริโภคมัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ